Řidiči - nové povinnosti provozovatele a výměna řidičských průkazů

23. 01. 2013

Novinky

Změna 361/2000 Sb. ZÁKONA o provozu na pozemních komunikacích. Od 19.ledna 2013 se již není možné vymlouvat na na osobu blízkou. Jedna z hlavních změn, kterou přináší novela zákona o provozu na pozemních komunikacích je to, že provozovatel vozidla musí uvést, kdo v době přestupku vozidlo řídil.

Od 19.ledna 2013 vstupuje v platnost novelizace Zákona 361/2000 Sb. ZÁKON o provozu na pozemních komunikacích. Jsou zde doplněny povinnosti provozovatel – Za § 125e se vkládají nové § 125f, 125g, 125h,

Správní delikt provozovatele vozidla

(1) Právnická nebo fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako provozovatel vozidla v rozporu s § 10 nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem.

(2) Právnická nebo fyzická osoba za správní delikt odpovídá, pokud

a) porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání,

b) porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje znaky přestupku podle tohoto zákona a

c) porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu.

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta. Pro určení výše pokuty se použije rozmezí pokuty pro přestupek, jehož znaky porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje; pokuta však nepřevýší 10 000 Kč.

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností správní delikt podle odstavce 1 projedná, pouze pokud učinil nezbytné kroky ke zjištění pachatele přestupku a

a) nezahájil řízení o přestupku a věc odložil, protože nezjistil skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě, nebo

b) řízení o přestupku zastavil, protože obviněnému z přestupku nebylo spáchání skutku prokázáno.

(5) Provozovatel vozidla za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že v době před porušením povinnosti řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích

a) bylo vozidlo, jehož je provozovatelem, odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s přidělenou státní poznávací značkou, nebo

b) podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.

Výměna řidičských průkazů

Řidičské průkazy vydané v období 1.1.2001 a 30.4.2004 musí být v průběhu roku vyměněny. Je to bezplatné a doba trvání výměny je cca 20 dnů. Pokud výměnu neprovedete, ŘP pozbývá platnosti! Více informaci naleznete ZDE


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK