Program kontrol SÚIP 2013

15. 01. 2013

Novinky

Roční program kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce na rok 2013.

Úvod

Plán kontrol na rok 2013

Návrh Ročního programu kontrolních úkolů na rok 2013 byl zpracován v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Při jeho sestavování Státní úřad inspekce práce vycházel ze strategie Evropské unie a Národního akčního programu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci České republiky. V programu jsou zohledněny a promítnuty výsledky analýzy pracovní úrazovosti, analýzy podnětů ke kontrole a dále poznatky z kontrolní činnosti za uplynulé období.

Tímto je návrh programu předkládán Státním úřadem inspekce práce k projednání
reprezentativním zástupcům sociálních partnerů na zasedání Rady vlády pro BOZP.

Seznam kontrolních úkolů na rok 2013:

I. Kontrola dodržování povinností zaměstnavatelů podle zákona č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti
II. Mimořádné kontrolní akce zaměřené na oblast nelegálního zaměstnávání
III. Kontrola nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců
IV. Mimořádné kontrolní akce zaměřené na oblast pracovních vztahů a podmínek
V. Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů na úseku agenturního zaměstnávání a vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb v členských zemích EU
VI. Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů na základě podnětů směřujících do oblasti pracovněprávní, BOZP a zaměstnanosti
VII. Bezpečnost práce ve stavebnictví
VIII. Kontrola zaměstnavatelů s vozovým parkem
IX. Kontrola systému BOZP a pracovních podmínek v malých a středních podnicích a v dalších vybraných podnicích s počtem zaměstnanců 250 a více
X. Kontrola systému opatření souvisejících s ochranou osob a zaměstnanců před
úrazem elektrickým proudem
XI. Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení a prostředků pro zavěšení
a uchopení břemene
XII. Bezpečnost práce při provozu plynových a tlakových zařízení se zaměřením na provoz nízkotlakých plynových kotelen, spotřebičů, plynových pecí a výměníkových stanic včetně tlakových nádob
XIII. Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby a koordinátora BOZP na staveništi
XIV. Prevence BOZP při přípravě a provádění staveb
XV. Kontrola dodržování BOZP ve zdravotnických zařízeních se zaměřením na všeobecnou bezpečnost a elektrická zařízení
XVI. Kontrola systému BOZP v zemědělství
XVII. Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
XVIII. Program „Bezpečný podnik“
XIX. Dodržování bezpečnosti práce při manipulaci a skladování dříví

Celý dokument si můžete přečíst zde.


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK