Systém prevence proti stresu

Problematika pracovního stresu a psychosociálních rizik se stává stěžejním tématem posledních let, k čemuž se pojí i osvětové aktivity Evropské agentury pro BOZP (EU-OSHA) a snahy jednotlivých států EU o bližší zavedení této problematiky do příslušné legislativy.

„Měkká“ rizika se stále více podílejí na vzniku úrazů, nehod a nemocí z povolání. Nejedná se zde pouze o pracovní pozice s převahou duševní, administrativní práce, ale dotýká se to v různé míře všech pracovních pozic napříč jednotlivými odvětvími.

Nabízíme zpracování komplexního řešení pro prevenci a monitorování úrovně stresu na pracovištích. Obsahem je:

  • Vymezení hlavních pojmů, práv a povinností v dané oblasti v návaznosti na platnou legislativu.
  • Přehled hlavních psychosociálních rizik na jednotlivých pracovištích, jejich vyhodnocení.
  • Průběžný monitoring úrovně stresu.
  • Stanovení preventivních opatření, programů, způsob a rozsah jejich využití

Mezi hlavní přínosy tvorby a zavedení této interní dokumentace do praxe dané firmy patří:

  • Úspora finančních nákladů v souvislosti s možným omezením pracovní způsobilosti, popř. ztrátou daného zaměstnance.
  • Zisk určitého bonusu na trhu, protože v rámci EU bude stále větší tlak na to, aby firmy danou problematiku měly vhodně vyřešenou a firma, která se prokáže vedením této dokumentace, získá určitou výhodu před ostatními.
    *Nakonec také příprava na budoucí předpokládané kroky v rámci legislativy na národní úrovni,
    stress

Kontaktujte pro zpracování nabídky nebo více informací.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK