Nabídka zajištění pracovnělékařských služeb

Poradenství

Konzultace a připomínkování

 • v ergonomii,
 • v problematice pitného režimu a poskytování ochranných nápojů,
 • při identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik při práci a
 • při zařazování prací do kategorií podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
 • při zpracování traumatologického plánu pro řešení mimořádných událostí,
 • k návrhům opatření k nápravě v případě zjištění závad, které mohou vést u zaměstnanců k poškození zdraví,
 • pro vybavení pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci pro zaměstnavatele ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařksých služeb (zdravotních prohlídek zaměstnanců objednatele)

Školení a výcvik

Školení probíhá online e-learningem nebo je možné provádět prezenční školení.

 • e-learningové školení zaměstnanců v poskytování první pomoci.
 • e-learningové školení zaměstnanců určených zaměstnavatelem v první pomoci.

Dohled

Jedná se o pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce.

 • pravidelný dohled za účelem zjišťování a hodnocení rizikových faktorů,
 • dohled v zařízení závodního stravování a dalších zařízeních zaměstnavatele,
 • hodnocení rizik s využitím informací o míře expozice rizikovým faktorům při výkonu práce a výsledků analýzy výskytu nemocí z povolání, pracovních úrazů a nemocí souvisejících s prací,
 • spolupráce při vypracování návrhů pro zaměstnavatele na odstranění zjištěných závad, včetně návrhu na zajištění měření rizikových faktorů pracovních podmínek.
 • sledování lhůt zdravotních prohlídek zaměstnanců objednatelem. Podmínkou je dodání potřebných dat objednatelem obstarateli.
 • Doplňování lékárniček a zdravotnického materiálu podle odst. 1.1.8 tohoto dodatku. Doplněný materiál bude fakturován samostatně nad rámec tohoto dodatku podle platného ceníku.

Zpracování dokumentace

 • kategorizace prací,
 • identifikace a hodnocení rizik,
 • směrnice PLS,
 • záznamy o poradenství,
 • záznamy o dohledu na pracovištích,
 • traumatologický plán.

Hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců

Uzavření smlouvy s “podnikovým” lékařem nebo zajištění našim smluvním partneremTyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK