Vyhrazená technická zařízení

Vyhrazená technická zařízení jsou stanovena v Zákoně č. 174/1968 Sb. a dále v jednotlivých vyhláškách týkající se konkrétních zařízení – Vyhláška č. 18/1979 Sb., Vyhláška č. 19/1979 Sb., Vyhláška č. 21/1979 Sb. a Vyhláška č. 73/2010 Sb.

Jedná se o zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají státnímu odbornému dozoru.

Druhy VTZ


Vyhrazená tlaková zařízení Vyhrazená tlaková zařízení

Vyhrazená zdvihací zařízení Vyhrazená zdvihací zařízení

Vyhrazená plynová zařízení Vyhrazená plynová zařízení

Vyhrazená elektrická zařízení Vyhrazená elektrická zařízení

Podle stupně nebezpečnosti se VTZ zařazují do tříd, popř. skupin a stanoví se způsob prověřování odborné způsobilosti organizací, podnikajících fyzických osob a fyzických osob k činnostem na těchto zařízeních.

Dozor nad bezpečnostní VTZ

Dozor nad bezpečností VTZ vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízeného výhradně k tomuto účelu Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Při provádění dozoru organizace:

  • podávají odborná a závazná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi VTZ splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení,
  • ve stanovených případech provádějí prohlídky, řídí a vyhodnocují zkoušky, kterými osvědčují, zda VTZ a materiály použité k jejich zhotovení splňují požadavky předpisů o zajištění bezpečnosti technických zařízení. Ve stanovených případech potvrzují úspěšné výsledky zkoušek,
  • ve stanovených případech prověřují odbornou způsobilost organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám VTZ a k plnění nádob plyny a vydávají jim k tomu oprávnění,
  • prověřují odbornou způsobilost fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám montážím nebo obsluze VTZ a vydávají jim o tom osvědčení.


Související legislativa

Zákon ČNR č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Vyhláška ČÚBP č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Vyhláška ČÚBP č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Vyhláška ČÚBP č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Vyhláška ČÚBP č. 73/2010 Sb., kterou se stanoví vyhrazená elektrická technická zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnostiTyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK