Větrání a teplota na pracovišti, vlhkost vzduchu

Množství vyměňovaného vzduchu se určuje s ohledem na vykonávanou práci a její fyzickou náročnost tak, aby bylo, pokud je to možné, zajištěno dodržování požadavků podmínek upravených v příloze č. 1 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Na pracovišti musí být k ochraně zdraví zaměstnance zajištěna dostatečná výměna vzduchu přirozeným, nuceným nebo kombinovaným větráním.

Nucené nebo kombinované větrání musí být použito vždy, když je přirozené větrání nedostatečné. Pro zachycování chemických látek a prachů u zdroje se zřizují místní odsávání. Při jeho vypnutí se musí zastavit i výrobní zařízení způsobující znečištění.

Minimální množství venkovního vzduchu

Minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště na jednoho zaměstnance se určuje podle třídy práce dle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Příloha č. 1 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Minimální množství musí být:

Při další zátěži větraného pracoviště teplem nebo pachy musí být minimální množství venkovního vzduchu zvýšeno o 10 m3/h na jednoho zaměstnance. Proudění vzduchu musí zabezpečovat dobré provětrávání pracoviště a nesmí přispívat k šíření škodlivin na jiné pracoviště.

Pro pracoviště s přístupem veřejnosti se zvyšuje množství přiváděného venkovního vzduchu úměrně předpokládané zátěži 0,2 až 0,3 osoby/m2 nezastavěné podlahové plochy místnosti. Při venkovních teplotách vyšších než 26°C a nižších než 0°C může být množství venkovního vzduchu zmenšeno, nejvýše však na polovinu.

Teplota na pracovišti

Pro kancelářské prostory, kde se vykonávají činnosti s nízkou fyzickou náročností se pohybuje operativní (tj. optimální) teplota v rozmezí 20 °C až 28 °C (doporučená hodnota pro zimní období činí 22,5 °C, pro léto 25,5 °C – při relativní vlhkosti 25 až 70 %). Dosáhne-li na administrativních pracovištích teplota vzduchu při rychlosti proudění do 1 m/s hodnoty 34 °C, má zaměstnavatel s ohledem na ztráty tekutin pocením povinnost zaměstnancům poskytovat ochranné nápoje .

Vlhkost vzduchu

Udává se jako „relativní vlhkost vzduchu“. Přípustné hodnoty se pohybují v rozmezí od 30 % do 70 %, optimální jsou však v rozmezí 40 % až 60 %. Je-li relativní vlhkost vzduchu pod 20 % dochází k vysýchání sliznic („pouštní klima“) a je-li naopak nad 80 %, vzniká u člověka nadměrné pocení („tropické klima“). Proto je na místě využívat klimatizace a zvlhčovače vzduchu k úpravě relativní vlhkosti vzduchu na pracovištích.

K ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem se poskytuje zaměstnanci ochranný nápoj. Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento. Ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance však nesmí obsahovat alkohol.

Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na:

  • nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována teplota jako technologický požadavek nižší než 4 oC,
  • venkovním pracovišti, na němž je korigovaná teplota vzduchu nižší než 4 oC.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK