Kancelářské práce

Bezpečnost práce a bližší podmínky při provozování kancelářské činnosti stanovuje Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a Zákon č. 309/2006 Sb.

Požadavky na kancelářské pracoviště

 
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby:

  • prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry a povrchy a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané,
  • pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou,
  • prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení.

Větrání a teplota na pracovišti, vlhkost vzduchu Větrání a teplota na pracovišti, vlhkost vzduchu

Osvětlení pracoviště Osvětlení pracoviště

Prostorové uspořádání pracoviště Prostorové uspořádání pracoviště

Zobrazovací jednotky Zobrazovací jednotky


E-learningové školení Ergonomie práce na PC

Objednat školení v e-shopu GUARD7,v.o.s. Konzultujte s G U A R D 7, v.o.s.


Práce vsedě

 
Pracovní polohou rozumíme polohu těla, v níž je určitá práce vykonávána. V jakékoliv pracovní poloze musí být zajištěna dostatečná stabilita celého těla a je nutné zabránit nadměrnému zatěžování muskuloskeletálního systému. Je potřeba volit takové pracovní polohy, které jsou ze zdravotního hlediska vyhovující.

Pracovní poloha charakteristická pro kancelářské činnosti je poloha vsedě a vstoje nebo jejich kombinace. Hlavní zásadou při práci vsedě (na pracovním sedadle) je sedět vzpřímeně, využívat zádové opěry, opěrky šíje, hlavy a loktů, aby jednotlivé končetiny svíraly tupé úhly (noha – bérce – stehna – trup – paže – předloktí – ruka) a mít správně nastavenou výšku sedadla.

Zdravotní obtíže při práci vsedě Zdravotní obtíže při práci vsedě


Související legislativa
 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Při nesprávné poloze při práci vsedě jsou nejčastějšími následky:

  • bolesti hlavy,
  • bolesti šíje,
  • bolesti zad,
  • stlačený žaludek,
  • stlačené stehenní svaly,
  • stlačení žil stehen,
  • porucha prokrvování podkolenních jamek.


Při práci vsedě je pro prevenci výše uvedených obtíží potřeba průběžně měnit polohy trupu, střídat sezení a stání, provádět jednoduché protahovací cviky a přestávky v práci.

Kritickým prvkem při práci s PC je psaní na klávesnici a využívání myši, které mohou vést ke vzniku tzv. syndromu karpálního tunelu. Jeho příčinou je práce rukou v nevhodné poloze, především pak při nesprávném postavení zápěstí, kdy dochází k nežádoucímu tlaku na středový nerv. Důsledkem je rozvinutí zánětu, popř. až jeho poškození v oblasti karpálního tunelu. K příznakům patří bolesti prstů, které vystřelují až do předloktí, pokles jejich citlivosti, zhoršení motoriky, oslabení ruky, ranní otoky, ztuhlost a také „mravenčení“.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK