Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

Povinnost zpracovat pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky stanovuje zákon č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví, § 44a, odst. 7.

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba je povinna vydat písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako:

 • vysoce toxické,
 • toxické,
 • žíravé,
 • karcinogenní kategorie 1 nebo 2,
 • mutagenní kategorie 1 nebo 2,
 • toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2

Látkami a směsmi, které mají přiřazenu kategorii nebo kategorie nebezpečnosti:

 • karcinogenita kategorie 1A nebo 1B,
 • mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B a
 • toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B,

Písemná pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména: informace o nebezpečných vlastnostech látek a směsí, se kterými zaměstnanci nakládají,

 • pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí,
 • pokyny pro první předlékařskou pomoc a
 • postup při nehodě.

Text pravidel je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti.
K těmto látkám také musít mít bezpečnostní listy

Zpracování pravidel se týká i běžných úklidových prostředků: SAVO, DOMESTOS apod.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK