Pracovní prostředí - pracovní podmínky

Problematikou faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek se zabývá obor hygiena práce.

Hygiena práce zahrnuje zejména:

  • rozpoznání faktorů pracovního prostředí, podmínek práce a vlivu faktorů spojených s výkonem práce na zdraví pracovníka a jeho pracovní pohodu,
  • zhodnocení významu těchto vlivů vzhledem k možnosti poškození lidského zdraví a pracovní pohodě (pocitu zdraví) využitím objektivních metod (měření),
  • navržení kontrolních metod za účelem omezení nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek, jsou-li pro to rozumné důvody.

Rizikové faktory pracovního prostředí
 

Hygienické požadavky na pracoviště

 
Pracoviště musí být prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště. To znamená aby:

  • prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané,
  • pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou,
  • prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení,
  • únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly stále volné,
  • v prostorách výše uvedených byla zajištěna pravidelná údržby, úklid a čištění,
  • pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným poskytovatelem pracovnělékařských služeb prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby.

Větrání pracoviště Větrání pracoviště

Osvětlení pracoviště Osvětlení pracoviště

Prostorové uspořádání pracoviště Prostorové uspořádání pracoviště

Sanitární a pomocná zařízení Sanitární a pomocná zařízení

Zobrazovací jednotky Zobrazovací jednotky


Související legislativa


Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práciTyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK