Pracovně lékařské prohlídky v době nouzového stavu

Vstupní lékařské prohlídky

 • Vstupní lékařské prohlídky u zaměstnanců přijatých v době nouzového stavu (od 5.10.2020) je možné nahradit čestným prohlášením (vzor v příloze).
 • Toto opatření se však týká pouze zaměstnanců zařazených do kategorie 1 nebo 2 a zároveň není součástí práce tzv. riziko ohrožení zdraví (dle vyhlášky č. 79/2013 Sb., příloha č. 2, část II) s výjimkou bodů 1, 2, 4, 5, 13:
 1. Práce ve školách a školských zařízeních podle školského zákona, ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru, s výjimkou prací v objektech, u kterých není obvyklý přímý kontakt s žáky, klienty nebo pacienty, a dále práce zahrnující poskytování sociálních služeb v přirozeném sociálním prostředí osob.
 2. Činnosti epidemiologicky závažné.
 3. Obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků.
 4. Řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby.
 5. Noční práce.
 • Čestné prohlášení je platné maximálně 90 dnů od ukončení nouzového stavu.
 • Čestné prohlášení je možné obdobně využít také u zdravotních průkazů.

Periodické lékařské prohlídky

 • Periodické lékařské prohlídky není třeba v době trvání tohoto nouzového stavu zajišťovat a provádět.
 • Lékařské prohlídky, jejichž platnost skončí v době trvání nouzového stavu, jsou považovány za platné po dobu do ukončení nouzového stavu a dále po dobu dalších nejvýše:
  • 90 dnů od ukončení nouzového stavu u zaměstnanců zdravotně způsobilých (dle posudku předchozí prohlídky)
  • 30 dnů od ukončení nouzového stavu u zaměstnanců způsobilých s podmínkou (dle posudku předchozí prohlídky)

POZOR! Výše uvedené se netýká lékařských prohlídek, u kterých platnost vypršela před vyhlášením nouzového stavu.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK