Práce a činnosti, které vyžadují poskytování OOPP

Následující informace vyccházejí z Přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb..

1. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu hlavy

Ochranné přilby:

a) práce na staveništi,
b) práce spojené s údržbou, opravami a modernizací ocelových mostů, ocelových konstrukcí budov, stožárů, věží, ocelových konstrukcí vysokých pecí, v ocelárnách a válcovnách, velkých nádržích, velkém potrubí, v kotelnách a elektrárnách,
c) práce spojené s údržbou a opravami v jámách, výkopech, šachtách a tunelech,
d) zemní práce a práce v lomech,
e) práce v podzemí, povrchových dolech, otevřených výkopech, při likvidaci skládek uhlí,
f) práce s expanzními osazovacími přístroji,
g) trhací práce,
h) práce v blízkosti zdvihacích zařízení, jeřábů a dopravníků,
i) práce u vysokých pecí, u redukčních pecí při zpracování kovů, kování, kování v zápustce, slévání,
j) práce na průmyslových pecích, kontejnerech, strojním zařízení, silech, zásobnících a potrubích,
k) stavba a opravy lodí,
l) práce při posunování železničních vagonů,
m) práce na jatkách,
n) záchranné práce a zdolávání havárií, nejsou-li vykonávány záchrannými sbory a službami,
o) práce při chovu koní,
p) těžba dříví, manipulace s kulatinou,
r) obsluha zakladačů a vysokozdvižných vozíku.

2. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu nohou

2.1 Ochranná obuv s podešvemi odolnými proti propíchnutí:

a) práce pří výstavbě skeletu budov, základů a silniční práce,
b) lešenářské práce,
c) demoliční práce,
d) práce s betonovými a prefabrikovanými díly, stavby bedněni a jeho odstraňování,
e) nádvorní práce a práce ve skladištích,
f) práce na střechách,
g) práce v lese,
h) práce v chemických provozech.

2.2 Ochranná obuv s podešvemi, které nejsou odolné proti proražení, proříznutí:

a) práce na ocelových mostech, ocelových konstrukcích budov, stožárech, věžích, výtazích, ocelových konstrukcích, vysokých pecích, v ocelárnách a válcovnách, velkých nádržích, velkých potrubích, jeřábech, kotelnách, elektrárnách,
b) práce při stavbě pecí, topných a větracích zařízeni a montáži kovových dílu,
c) práce při přestavbách a údržbářské práce,
d) práce u vysokých pecí, u redukčních pecí, v ocelárnách, válcovnách, při zpracování kovů, kování, kování do zápustky, lisování za tepla, tažení drátu,
e) práce v kamenolomech a otevřených výkopech, na uhelných skrývkách,
f) práce při dobývání a zpracování hornin,
g) práce při výrobě a zpracování plochého a obalového skla,
h) práce při vyzdívání pecí v keramickém průmyslu,
i) práce s formami v keramickém průmyslu,
j) práce při formování v keramickém průmyslu a práce v průmyslu stavebních hmot,
k) práce v dopravě a skladování,
l) práce s mraženými bloky masa a s bloky konzervovaných potravin,
m) práce při stavbě a opravách lodí,
n) práce při posunování železničních vagónů,
o) práce u rámových pil,
p) dlouhodobá práce ve stoje.

2.3 Ochranná obuv s podpatky nebo na klínu a s podešvemi odolnými proti proražení, proříznutí

práce na střechách.

2.4 Ochranná obuv s tepelně izolační podešví

práce na velmi horkých nebo velmi studených materiálech nebo při práci s nimi.

2.5 Ochranná obuv, kterou lze snadno vyzout

práce, při které se vyskytuje riziko proniknutí roztavené látky.

2.6 Ochranná obuv s protiskluzovou podešví

práce ve vlhkém prostředí nebo na kluzkých plochách

3. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu zraku nebo obličeje

Ochranné brýle, obličejové štíty nebo stínítka:

a) svářecí, brousící a rozbrušovací práce,
b) práce při utěsňováni a sekání,
c) práce při dobývání a zpracovávání hornin,
d) práce s expanzními vsazovacími přístroji,
e) práce na hrubovacích strojích, které jsou zdrojem malých úlomku,
f) kování do zápustky,
g) odstraňování částí materiálu nebo práce, při nichž vznikají úlomky nebo střepiny (kovoobrábění, dřevoobrábění),
h) práce pří tryskání abrasivních látek,
i) práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, dezinfekčními látkami a žíravými čistícími prostředky,
j) práce, při nichž se rozprašují kapaliny,
k) práce s roztavenými látkami nebo v blízkosti těchto látek,
l) práce v sálavém teplu,
m) práce s lasery,
n) práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy.

4. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu dýchacích orgánů

Ochranné prostředky dýchacích orgánů:

a) práce v nádržích, omezených prostorech a u průmyslových pecí vytápěných plynem,
b) práce v blízkosti zavážky pece,
c) práce v blízkosti plynových konvertoru a plynového potrubí vysoké pece,
d) práce v blízkosti odpichu vysoké pece, kde se mohou vyskytovat dýmy obsahující nebezpečné chemické látky,
e) práce při vyzdívání pecí a u licích pánví, kde je vysoká prašnost,
f) nanášení nátěrů stříkáním nebo práce s organickými rozpouštědly,
g) práce v dolech, kamenolomech, šachtách, stokách a dalších podzemních prostorech souvisejících s kanalizací,
h) práce s lepidly obsahujícími organická rozpouštědla (pokladači podlahovin lepení textilií) apod.
i) mytí a odmašťování strojních součástí,
j) práce při přípravě sklářského kmene,
k) práce v mrazírnách, kde je nebezpečí úniku chladícího média,
l) práce při zpracování sypkých materiálů. a při čištění zásobníků sypkých hmot,
m) broušení dřeva,
n) demoliční práce.

5. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu sluchu

Chrániče sluchu:

a) práce při kování a obrábění kovů,
b) práce při lisování kovů a skla,
c) práce s kompresory a pneumatickými sbíječkami a kladivy,
d) práce pozemního personálu na letištích,
e) práce při beranění pilot,
f) práce s dřevozpracujícími a textilními stroji a zařízeními,
g) práce při těžbě a zpracování kamene a dřeva,
h) obsluha zemních a stavebních strojů,
i) obsluha lahvárenských linek,
j) práce s expanzními vsazovacími přístroji.

6. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu těla, paží a rukou

6.1 Ochranné oděvy:

a) práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, dezinfekčními prostředky, žíravými čisticími prostředky a ochrannými postřiky,
b) práce s horkými materiály nebo v jejich blízkosti a všude tam, kde jsou pociťovány vlivy vysoké teploty,
c) práce při výrobě skla,
d) otryskávací práce,
e) práce v prostorech s teplotou hluboko pod bodem mrazu,
f) práce při čištěni čistíren, nádrží a kanálů.

6.2 Ohnivzdorné ochranné oděvy:

a) svařování v omezených prostorech,
b) opravy tavicích agregátů kovu a skla

6.3 Zástěry odolné proti proříznutí, probodnutí:

a) práce při vykosťování a řezání masa,
b) práce s ručními noži, při kterých je třeba táhnout nůž směrem k tělu.

6.4 Kožené zástěry:

a) svařovací práce,
b) kovářské práce,
c) slévačské práce.

6.5 Ochrana předloktí:
práce při vykosťování a krájení masa.

6.6 Rukavice:

a) svařování,
b) manipulace s předměty s ostrými hranami – s výjimkou strojů, kde je nebezpečí, že budou rukavice zachyceny,
c) nechráněná práce s kyselinami a roztoky žíravin,
d) práce s ropnými produkty,
e) práce s podchlazenými výrobky a předměty,
f) práce s expanzními vsazovacími přístroji.

6.7 Rukavice z kovové síťoviny:

a) práce při vykosťování a krájení masa,
b) krájení masa ručním nožem při porážení zvířata výrobě masa,
c) práce při výměně nožů u řezacích strojů.

7. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu před nepříznivým počasím

práce ve venkovním prostředí v deštivém a chladném počasí

8. Práce a činnosti, které vyžadují použití výstražných oděvů

práce při nichž je zapotřebí, aby zaměstnanci byli zřetelně viditelní

9. Práce a činnosti, které vyžadují použití bezpečnostních pásů a postrojů

a) práce na lešeních a konstrukcích,
b) práce při montáži stavebních prefabrikátů,
c) práce na stožárech.

10. Práce a činnosti, které vyžadují použití bezpečnostních lan

a) práce v kabinách výškových jeřábů,
b) práce ve výškových kabinách stohovacích a zakládacích zařízení ve skladištích,
c) práce ve vysokých částech vrtných věží,
d) práce v šachtách a stokách.

11. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu pokožky

a) práce při zpracování barev a materiálů k nanášení,
b) práce při vydělávání kůží,
c) práce ve vlhkém prostředí,
d) čisticí a údržbářské práce, při nichž může dojít ke kontaminaci pokožky,
e) práce s ionizujícím zářenímTyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK