Národní akční program BOZP

Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro období 2017 – 2018 je realizačním dokumentem Národní politiky BOZP.

Přijatá opatření Národního akčního programu pro léta 2017 – 2018 zahrnují probíhající úkoly z předchozího období, včetně průběžně plněných opatření k realizaci Národní politiky BOZP, a 10 nově zařazených úkolů, které reagují na potřeby praxe v oblasti BOZP v ČR. Patří mezi ně zejména aktuální témata z oblasti legislativy, zaměstnanosti, vzdělávání, vědy a výzkumu v BOZP. Nově se zaslouženě do NAP zařazuje téma ergonomie, s ohledem na požadavky odborné způsobilosti osob, specialistů v ergonomii, pro kvalifikovanou přípravu a zavádění ergonomických zásad na pracovištích.

Pro období 2017 – 2018 se do Národního akčního programu BOZP promítá i část opatření ze „Strategického rámce pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014 – 2020“, přijatého Komisí Evropské unie dne 6. června 2014, v němž Komise vyzývá členské státy k zapracování prioritních cílů EU v oblasti BOZP do národních strategií.

Národní akční program pro období 2017 – 2018 je rozvržen do 7 základních priorit:

  • I. Zavedení funkčního systému úrazového pojištění – opatření č. 1
  • II. Zajištění financování systému BOZP – opatření č. 2, 3
  • III. Prevence pracovních rizik – opatření č. 4, 5, 6, 7, 8
  • IV. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů – opatření č. 9, 10, 11
  • V. Rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání – opatření č. 12
  • VI. Vzdělávání pracovníků v oblasti BOZP – opatření č. 13, 14, 15, 16, 17
  • VII. Výzkum a vývoj – opatření č. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Dále jsou zařazeny 3 prioritní oblastí s průběžně plněnými úkoly:

  • VIII. Pracovně lékařské služby – opatření č. 26, 27, 28
  • IX. Osvěta a propagace BOZP – opatření č. 29, 30
  • X. Mezinárodní spolupráce – opatření č. 31, 32


Celý dokument Národní akční program BOZP pro období 2017 – 2018 je k dispozici ZDE.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK