Ruční manipulace s břemeny

Podmínky ochrany zdraví při práci při manipulaci s břemeny stanovuje Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Ruční manipulací s břemenem se rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže. Za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého břemene.

 • Občasné je zvedání a přenášení břemene nepřesahující celkem 30 minut v osmihodinové směně.
 • Časté je zvedání a přenášení břemene přesahující celkem 30 minut v osmihodinové směně,
 • Ve směně je součet hmotnosti manipulovaných břemen během osmihodinové směny.

Hodnocení zdravotní rizika při ruční manipulaci s břemenem

Hodnocení zdravotní rizika při ruční manipulaci s břemenem zahrnuje mimo posouzení hmotnosti ručně manipulovaného břemene, kumulativní hmotnosti a vynakládaného energetického výdeje nebo srdeční frekvence a vyhodnocení pracovních podmínek, za kterých k ruční manipulaci dochází.

Hygienické limity

Přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene

Hygienické limity při ruční manipulaci s břemeny určují též přípustné hodnoty energetického výdeje nebo srdeční frekvence .

Hmotnost břemen a podmínky ruční manipulace s břemeny těhotnými ženami, kojícími ženami, matkami do konce devátého měsíce po porodu a mladistvými upravuje Vyhláška č. 180/2015 Sb.

Přípustný hygienický limit pro tlačené a tažné síly při manipulaci s břemenem pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku

Minimální opatření k ochraně zdraví Minimální opatření k ochraně zdraví


Chlapci


Dívky


1 – hodnota určená k posouzení nálezů při vyšetřování skupiny osob, pokud není stanovena též výchozí hodnota srdeční frekvence.

2 – hodnota, která může být pro vyšetřovanou osobu ještě dlouhodobě únosná, pokud není překračována hodnota zvýšení srdeční frekvence nad výchozí (klidovou) hodnotu.

3 – nejvyšší přípustná hodnota zvýšení srdeční frekvence nad výchozí hodnotu, která je u zdravých jedinců dlouhodobě únosná.

Pro mladistvé se přípustné hodnoty srdeční frekvence při práci nestanoví. Jde-li o práci ve směně delší než 8 hodinové, odpovídá hodnota navýšení průměrného hygienického limitu v procentech skutečné době výkonu práce. Procentuální navýšení průměrného hygienického limitu je posuzováno vždy v závislosti na konkrétní délce směny a činí 5 % za každou hodinu nad osmihodinovou směnu.

Před zahájením práce spojené s ruční manipulací s břemenem musí být zaměstnanec seznámen s:

 • přesnými údaji o hmotnosti a vlastnostech břemene,
 • umístěním těžiště,
 • nejtěžší stranou břemene,
 • správným uchopením a zacházením s břemenem,
 • rizikem, jemuž se zaměstnanec vystavuje při nesprávné manipulaci, a to s:
  • možností poškození bederní páteře při otáčení trupu, prudkém pohybu břemene, při vratkém postoji, při zvýšené fyzické námaze nebo při excentrickém umístění těžiště břemene,
  • nedostatky, které ztěžují manipulaci (nedostatkem prostoru ve svislém směru, práce na nerovném, kluzkém nebo vratkém povrchu nebo v nevyhovujících mikroklimatických podmínkách),
  • stavy zvyšujícími riziko poškození páteře vlivem příliš časté nebo příliš dlouho trvající fyzické námahy, nedostatečného tělesného odpočinku, nedostatečné doby na zotavení nebo práce ve vnuceném pracovním tempu.


Manipulace s břemenem vykonávaná zaměstnancem vstoje nebo vsedě se organizuje tak, aby byla časově ve směně rovnoměrně rozložena.

Práce spojená s ruční manipulací s břemenem překračující stanovené hygienické limity musí být přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK