Distanční outsourcing BOZP a PO

Zajištění BOZP a PO pro 21 století. Možné řešení po dobu pandemie COVID – 19.

Jako jediní v České republice nabízíme bezkontaktní zajištění bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany na vašich pracovištích. Unikátní systém založený především na vlastním software a zkušenostech získaných za 27 let na trhu.

        DISTANČNÍ OUTSOURCING BOZP A POKomplexní řešení.
        DISTANČNÍ OUTSOURCING BOZP A PO100% dodržení legislativních požadavků.
        DISTANČNÍ OUTSOURCING BOZP A POOnline konzultace a kontroly.
        DISTANČNÍ OUTSOURCING BOZP A POOkamžitá akceschopnost.
        DISTANČNÍ OUTSOURCING BOZP A PO je levnější a efektivnější než klasické řešeníPřekvapivě levné řešení.


Systém je založen na čtyřech pilířích, které se vzájemně doplňují. Portál GUARDIAN soustřeďuje všechny potřebné informace a data, e-learningový systém je zpracován přesně na míru, komunikace probíhá online s použitím videokonferencí a metodika vše spojuje tak, aby byly zajištěny všechny potřebné úkony v souladu s legislativními požadavky. Dokážeme provést i kontrolu pracovišť, audity a prověrky, zhodnocení rizik, preventivní požární prohlídky, odbornou přípravu preventivních požárních hlídek apod.

                 GUARDIAN              Videokonference               Adaptibilní e-learning             Metodika

               GUARDIAN               Online komunikace a videokonference                    Adaptabilní e-learning                 Metodika a know-how


Musíte zajišťovat BOZP a PO i během nouzového stavu COVID – 19? Ano, musíte!

Stanovisko Státního úřadu inspekce práce – dodržování BOZP v době pandemie COVID – 19

Online portál GUARDIAN soustřeďuje potřebné informace a databáze na jednom místě neustále aktuální a dostupné:
Portál BOZP a PO GUARDIAN - G U A R D 7, v.o.s.
GUARDIAN - komplexní portál pro řízení BOZP A POcelkovou hodnotu rizika v organizaci a na jednotlivých provozovnách – pobočkách,
registr neshod a závad včetně indikace míry rizika,
GUARDIAN - komplexní portál pro řízení BOZP A POzáznam (log) každé změny v GUARDIANU – je možné dohledat autora i čas – důležité pro prokazování orgánů státního odborného dozoru,
GUARDIAN - komplexní portál pro řízení BOZP A POgarantované informace z lexikonu BOZP a PO G U A R D 7, v.o.s.,
GUARDIAN - komplexní portál pro řízení BOZP A POfotogalerie – zdokumentování kontrolní činnosti a neshod,
GUARDIAN - komplexní portál pro řízení BOZP A POodkazy na plné znění právních předpisů,
GUARDIAN - komplexní portál pro řízení BOZP A POadministrace e-learningových školení,
GUARDIAN - komplexní portál pro řízení BOZP A POdokumentaci a záznamy BOZP a PO – dokumentace pro celou organizaci, dokumentace pro jednotlivé provozovny a pracoviště, rozdělení podle druhu, typu závaznosti…,
GUARDIAN - komplexní portál pro řízení BOZP A POzáznamy a protokoly o revizích a kontrolách technických zařízení,
GUARDIAN - komplexní portál pro řízení BOZP A POzadání a zzpracování záznamu o kontrolní činnosti – přímý výstup do registu neshod,
GUARDIAN - komplexní portál pro řízení BOZP A POzáznamy o úrazech,
GUARDIAN - komplexní portál pro řízení BOZP A POelektronická požární kniha,
GUARDIAN - komplexní portál pro řízení BOZP A POpříprava, provedení a zpracování auditů BOZP a PO – uživatelské nastavení, přímý výstup do registru neshod a plánování jejich odstranění, připravené formuláře auditů,
GUARDIAN - komplexní portál pro řízení BOZP A POprotokoly o provedených kontrolách státního odborného dozoru,
GUARDIAN - komplexní portál pro řízení BOZP A POzadávání a sledování úkolů včetně jejich přidělování jednotlivým uživatelům s přidělením termínu splnění,
GUARDIAN - komplexní portál pro řízení BOZP A POsledování osobních úkolů přihlášeného uživatele a jemu podřízeních pozic,
GUARDIAN - komplexní portál pro řízení BOZP A POplánovací kalendář,
GUARDIAN - komplexní portál pro řízení BOZP A POsledování lhůt – školení, vzdělávání a výcvik, zdravotní prohlídky, revize, kontroly a zkoušky technických zařízení, údržba technických zařízení a další periodicky se opakující činnosti,
GUARDIAN - komplexní portál pro řízení BOZP A POautomatické e-mailové rozesílání oznámení o expirujících termínech – neshody, úkoly a lhůty,
GUARDIAN - komplexní portál pro řízení BOZP A POprotokoly z dohlídek na pracovišti,
GUARDIAN - komplexní portál pro řízení BOZP A POprovedení a výstupy z ročních prověrek BOZP,
GUARDIAN - komplexní portál pro řízení BOZP A POdatabáze pracovních pozic,
GUARDIAN - komplexní portál pro řízení BOZP A POdatabáze pracovišť,
GUARDIAN - komplexní portál pro řízení BOZP A POdatabáze zaměstnanců,
GUARDIAN - komplexní portál pro řízení BOZP A POdatabáze technických prostředků,
GUARDIAN - komplexní portál pro řízení BOZP A POdatabáze chemických látek a směsí včetně bezpečnostních listů,
GUARDIAN - komplexní portál pro řízení BOZP A POpřístupy k e-learningovým školením a řídícímu a administrativnímu rozhraní LMS,
GUARDIAN - komplexní portál pro řízení BOZP A POpřehledy školení a certifikátů ze školení.

GUARDIAN

Více informací o GUARDIANU

Videokonference nám umožnují komunikovat na velké vzdálenosti v reálném čase. Přenesou obraz, zvuk i sdílenou plochu na počítačích. Nemohou sice úplně nahradit přímý lidský kontakt, ale hodně se k němu blíží. Přestože jsou dostupné již poměrně dlouho, začínáme si na ně zvykat a využívat jejich potenciál až nyní.
K čemu je používáme my? Pro rychlé konzultace, školení (samostatná nebo jako doplnění e-learningu), provádění auditů a prověrek, schvalování dokumentace, vyšetřování pracovních úrazů, nehod a skoronehod, kontroly pracovišť, hodnocení rizik apod. Nástroj je jen tak dobrý, jak jej umí kvalifikovaný uživatel používat.


Online komunikace a videokonference

E-learning je určen k předání informací uživatelům pro zajištění BOZP a PO ve shodě s jejich rolí v systému. Je uzpůsoben specifikům jednotlivých provozoven v rámci organizace tj. pro jednotlivé provozovny má stejný kurz jiný obsah.


Je použitelný i pro další účely než jen jako nástupní nebo opakované periodické školení BOZP a PO. Může to být např. seznámení se změnami v legislativě, rozbory mimořádných událostí, organizačnícmi a technickými změnami apod. Závěrečný test poslouží jako důkaz, že uživatel skutečně obsah přečetl (přestože, to potvrzuje aktivním zaškrtnutím po ukončení informativní částí kurzu).


E-learning používáme v kombinaci se školením prováděným formou videokonference nebo prezenčním školením tj jako blended learning. Administrativní systém umožňuje rozesílat automaticky pozvánky pro připojení k videokonferenci a podklady pro školení (pokud nejsou obsaženy přímo v e-learningu). Stačí jen kliknout.


Největší předností našeho e-learninguje adaptabilita konkrétním podmínkám, situaci a potřebě. Jeden e-learningový kurz může mít nekonečně mnoho podob. Úpravy lze provádět téměř “ihned”.


Adaptabilní e-learning


Více informací o adaptabilním e-learningu

Metodika provádění online dohlídek vychází ze zkušeností a rozborů požadavků na jednotlivé prvky systému BOZP a PO s ohledem na konkrétní podmínky a požadavky jednotlivých organizací. Je to spojení jednotlivých nástrojů a zkušenosti a schopnosti komunikovat našich zaměstnanců. Každý klient je unikátní a tak k němu i vždy přistupujeme.


Metodika a know-how

Státní úřad inspekce práce dohlíží na dodržování pracovněprávních předpisů i v době pandemie COVID – 19


Vyidáno: 3. 4. 2020, ZDROJ


Kontrolní činnost ze strany orgánů inspekce práce probíhá i v současné době, orgány inspekce práce se však snaží přistupovat k zahajování kontrol s maximální mírou obezřetnosti a kontrolami řešit pouze závažné případy nasvědčující úmyslnému porušování pracovněprávních předpisů a naopak nešikanovat zaměstnavatele rutinní kontrolní činností.


Státní úřad inspekce práce si je vědom velmi složitého postavení řady zaměstnavatelů, které však nemůže vést k situacím, kdy jsou zaměstnancům upírána nebo krácena jejich základní práva vyplývající z pracovněprávních předpisů. Zákoník práce, a v něm ukotvená práva zaměstnanců, platí i v době nouzového stavu. Jejich nedodržování může mít v období stavu nouze ještě negativnější dopady na zaměstnance, než kdy jindy.


V těchto dnech jsou proto vybranými oblastními inspektoráty práce zahajovány kontroly vybraných zaměstnavatelů (zejména agentur práce). Impulsem k provedení těchto kontrol jsou podněty ke kontrole podané zaměstnanci z řad cizích státních příslušníků, které jsme v tomto období obdrželi, a které upozorňují na závažná porušení právních předpisu v oblasti odměňování a ukončování pracovních poměrů, a to především ve Středočeském, Jihomoravském, Plzeňském a Ústeckém kraji.


Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Richard.Kolibac@suip.czTyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK