Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně

Školení vedoucích zaměstnanců se provádí na základě zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu.

Školení vedoucích zaměstnanců se provádí při nástupu do funkce, při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i požární nebezpečí na pracovišti kam zaměstnanec přešel a dále se opakuje 1 x za 3 roky.

Tematický plán musí obsahovat seznámení:

 • s organizačním zajištěním požární ochrany a základními povinnostmi, vyplývajícími z platných předpisů požární ochrany,
 • s požárním nebezpečím při činnostech, které jsou provozovány,
 • s dokumentací požární ochrany,
 • se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu technických zařízení pro případ požáru,
 • se zajištěním požární ochrany v mimopracovní době a v době sníženého provozu,
 • s rozmístěním a způsobem použití věcných prostředků požární ochrany a
 • s funkcí a obsluhou požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti.

Tematický plán a časový rozvrh školení vydává právní subjekt právnické osoby, u podnikající fyzické osoby tato osoba nebo jím pověřený zástupce.


E-learningové školení požární ochrany

Objednat e-learningové školení v e-shopu GUARD7,v.o.s.                         Konzultujte s G U A R D 7, v.o.s.


Dokumentace o školení obsahuje dále:

 • název právnické nebo podnikající fyzické osoby,
 • datum a obsah školení,
 • způsob ověření získaných znalostí, případně doklad o tomto ověření,
 • rozsah trvání školení zaměstnanců s podpisy proškolených osob,
 • jména a podpisy osob, které školení provedly včetně prohlášení o oprávněnosti školení.

Školení vedoucích zaměstnanců u činností s vysokým a zvýšeným požárním nebezpečí jsou oprávněni provádět osoby odborně způsobilé v oboru požární ochrany a požární technici.


Formuláře - požární ochrana
Vzory a formuláře pro tematické plány, časové rozvrhy a prezenční listiny týkající se školení vedoucích zaměstnanců v požární ochraně naleznete v sekci Formuláře – požární ochrana.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK