Odborná příprava členů preventivních požárních hlídek

Odborná příprava členů preventivních požárních hlídek se provádí na základě zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu.

Odborná příprava se provádí před zahájením činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím a opakuje se 1x za rok.

Odborná příprava zahrnuje teoretickou a praktickou část.

Teoretická část obsahuje seznámení:

  • s požárním nebezpečím provozované činnosti,
  • se způsobem vyhlášení požárního poplachu,
  • se způsobem přivolání jednotky požární ochrany,
  • s poskytnutím pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru.

Praktická část obsahuje seznámení:

  • s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostním zařízení,
  • se způsobem a možnostmi hašení požáru, evakuace osob, zvířat a materiálu.

Odborná příprava preventivní požární hlídky – legislativní požadavky


Odborná příprava členů preventivních požárních hlídek

Konzultujte s G U A R D 7, v.o.s.


Na odbornou přípravu osob, které jsou zařazeny do preventivních požárních hlídek a nejsou zaměstnanci právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, se vztahují stejné požadavky jako na odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.

Dokumentace o odborné přípravě je vedena stejným způsobem jak u školení zaměstnanců.

Rozsah a obsah školení určuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba tematickým plánem a časovým rozvrhem. Rozsah a obsah školení a odborné přípravy musí odpovídat vykonávaným činnostem a pracovnímu zařazení zaměstnanců. Znalosti při školení se ověřují v rozsahu a způsobem určeným v dokumentaci požární ochrany.

Odbornou přípravu může provádět u činností se zvýšeným požárním nebezpečím osoba odborně způsobilá v požární ochraně nebo technik požární ochrany. U činností s vysokým požárním nebezpečím pouze osoba odborně způsobilá.


Formuláře - požární ochrana
Vzory a formuláře pro jmenování, tematické plány a prezenční listiny týkající se preventivních požárních hlídek naleznete v sekci Formuláře – požární ochrana.

Odborná příprava preventivní požární hlídky


Vyhláška š. 246/2001 Sb. o požární prevenci,


§ 26 Stanovení rozsahu a obsahu školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
(1) Rozsah a obsah školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a odborné přípravy preventistů požární ochrany určuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba tematickým plánem a časovým rozvrhem. Rozsah a obsah školení a odborné přípravy musí odpovídat vykonávaným činnostem a pracovnímu zařazení zaměstnanců.
2) Znalosti získané při školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a odborné přípravě preventistů požární ochrany se ověřují v rozsahu a způsobem určeným v dokumentaci požární ochrany.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK