Požární poplachová směrnice

Požární poplachové směrnice vymezují činnosti zaměstnanců, a dalších osob přítomných na pracovišti při vzniku požáru.

Požárně poplachové směrnice zpracovávají osoby s odbornou způsobilostí v požární ochraně (technici PO a OZO PO) tam, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím. Ale i pro činnosti bez požárního nebepezpečí musí být podle § 11, odst. 2, písm a) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci ve všech objektech zřetelně označeno číslo tísňového volání (ohlašovny požárů), popřípadě uvedeny další pokyny ke způsobu ohlášení požáru.

Požárně poplachové směrnice obsahují:

  • postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru,
  • způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance, popřípadě jednotku hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku,
  • postup osob při vyhlášení požárního poplachu (evakuace, pomoc při zdolávání požáru),
  • telefonní číslo ohlašovny požárů,
  • telefonní čísla tísňového volání,
  • telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů elektrické energie, plynu a vody.

Požárně poplachové směrnice se zveřejňují (vyvěšují zpravidla na zeď) tak, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti. Vhodné je umístění u únikové cesty a výrazný vzhled (červené orámování apod.)

Stanoví-li tak schválené posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. § 30), prověřuje se účinnost opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích nejméně jednou za rok formou cvičného požárního poplachu. Vyhlášení cvičného požárního poplachu se předem oznámí příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje.

Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli činnosti


Zpracování požární poplachové směrnice

Objednat zpracování dokumentace v e-shopu GUARD7,v.o.s. Konzultujte s G U A R D 7, v.o.s.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK