Požární evakuační plán

Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu. Zpracovává se pro činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím kde jsou složité podmínky pro zásah. Rozsah dokumentace je stanoven v § 33 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.

Požární evakuační plán obsahuje:

  • určení osoby, která bude organizovat evakuaci, a místo, ze kterého bude evakuace řízena,
  • určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna,
  • určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evakuované osoby, popřípadě zvířata budou soustřeďovat, a určení zaměstnance, který provede kontrolu počtu evakuovaných osob,
  • způsob zajištění první pomoci postiženým osobám,
  • určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál, a určení způsobu jeho střežení,
  • grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlažích.

Požární evakuační plán se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

Úplnost a správnost požárního evakuačního plánu se ověřuje formou cvičného požárního poplachu. Současně se ověřuje i požární poplachová směrnice (§ 32, odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci).

Požární evakuační plán je uložen u jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Není-li tato jednotka zřízena, je požární evakuační plán uložen na trvale dosažitelném místě.

Grafické znázornění směru únikových cest se umísťuje na dobře viditelném a trvale přístupném místě v jednotlivých podlažích objektů a zařízení, pro které je určeno. Ve stavbách ubytovacích zařízení se grafické znázornění směru únikových cest umísťuje také uvnitř ubytovacích jednotek, zpravidla u vstupu do únikových cest.

ČSN ISO 23601 Bezpečnostní identifikace – Únikové a evakuační plány, stanovuje zásady navrhování a zobrazení únikových plánů. Tato technická norma je, nezávazná, ale je ji vhodné využít při zpracování grafické části požárního evakuačního plánu.

Zpracování, vedení a umisťování požárního evakuačního plánu (jeho částí), který je druhem dokumentace požární ochrany stanoveným podle zákona o požární ochraně a § 27 odst. 1 písm. f) vyhlášky o požární prevenci však podrobně upravuje § 33 a § 40 vyhlášky o požární prevenci. Zejména z toho důvodu byla mezinárodní norma ČSN ISO 23601 doplněna na základě připomínkového řízení poznámkou v Úvodu „Zákonné předpisy některých zemí se mohou lišit v některých ohledech od uvedených v této mezinárodní normě“.

Při zpracování požárního evakuačního plánu se vždy postupuje podle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb.o požární ochraně a § 33 a § 40 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Při zpracování grafické části je možné ČSN ISO 23601 uplatnit stejně jako např. ČSN ISO 3864, ČSN ISO 3864 – 1.


Zpracování požárního evakuačního plánu

Konzultujte s G U A R D 7, v.o.s.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK