Odborná příprava preventistů požární ochrany

Pro provádění některých úkolů v požární ochraně může organizace jmenovat jednoho nebo více praventistů PO. Předpokladem pro výkon jejich funkce je odborná příprava.

Odborná příprava preventistů PO se provádí na základě zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu.

Tematický plán a časový rozvrh školení vydává právní subjekt právnické osoby, u podnikající fyzické osoby tato osoba nebo jím pověřený zástupce.

Dokumentace o školení obsahuje dále:

  • název právnické nebo podnikající fyzické osoby,
  • datum a obsah školení,
  • způsob ověření získaných znalostí, případně doklad o tomto ověření,
  • rozsah trvání školení zaměstnanců s podpisy proškolených osob,
  • jména a podpisy osob, které školení provedly včetně prohlášení o oprávněnosti školení.

Odborná příprava preventistů PO

Konzultujte s G U A R D 7, v.o.s.


Odborná příprava se provádí před zahájením činnosti preventisty a opakuje se 1x za rok.

Odborná příprava preventisty obsahuje seznámení se skutečnostmi, které jsou obsahem školení zaměstnanců, a to na všech místech a pracovištích kde vykonávají preventivní požární prohlídky a tato osnova musí být rozšířena o seznámení se způsobem a lhůtami jejich provádění a vedení požární knihy.

Dokumentace o odborné přípravě je vedena stejným způsobem jako u školení zaměstnanců.


Formuláře - požární ochrana
Vzory a formuláře pro jmenování, tematické plány, časové rozvrhy a prezenční listiny týkající se preventistů PO naleznete v sekci Formuláře – požární ochrana.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK