Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení je požárně bezpečnostní zařízení, které zajišťuje osvětlení pro bezpečnou evakuaci osob z budovy.

Dodavatel nouzového osvětlení je povinen při kolaudaci mimo běžných dokladů (výchozí revizní zpráva, dokumentace odpovídající skutečnosti apod.) předložit:

 • Prohlášení zodpovědného projektanta požárně bezpečnostního zařízení ve smyslu §10 odstavec 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • Prohlášení o montáži nouzového osvětlení a ostatního požárně bezpečnostního zařízení ve smyslu §10 odstavec 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • Protokol o funkční zkoušce nouzového osvětlení a ostatního požárně bezpečnostního zařízení ve smyslu §7 odstavec 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • Protokol o kontrole provozuschopnosti nouzového osvětlení a ostatního požárně bezpečnostního zařízení ve smyslu §7 odstavec 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Provozní deník nouzového osvětlení

Pro údržbu a zkoušky je provozovatelem nouzového osvětlení stanovena odpovědná osoba, které o všech těchto činnostech vede provozní deník. Ten by měl obsahovat tyto údaje.

 1. datum uvedení systému do provozu včetně všech dokladů týkajících se jeho změn a úprav;
 2. datum každé pravidelné prohlídky a zkoušky (testu);
 3. datum a stručný popis každé provedené údržby (servisního úkonu), prohlídky a zkoušky (testu);
 4. data a stručné popisy každé závady a její nápravy;
 5. datum a stručný popis každé úpravy instalace nouzového osvětlení;
  pokud lze použít jakýkoliv automatický zkušební přístroj, musí být popsány jeho hlavní charakteristiky a způsob jeho činnosti.

Podle ČSN EN 501 72

U automatického zkušebního zařízeni, musí být každý měsíc zaznamenávány jeho údaje.
Provozovatel určí kompetentní osobu. která bude odpovědná za údržbu systému.

Pravidelné prohlídky a zkoušky (testy)

Denní kontrola

Musí být kontrolovány ukazatele činnosti centrálního napájení, zda řádně fungují. To znamená vizuální kontrolu indikátorů, aby se zjistilo, zda systém je v řádném stavu.

Kontrolovat ukazatele činnosti centrálního napájení, zda jsou funkční tj. vizuální kontrola indikátorů.

Jednou za měsíc

Pokud jsou použity automatické zkušební přístroje, musí být zaznamenávány výsledky funkčních zkoušek:

 • Rozsvítit v nouzovém provozu všechna svítidla a každou značku východu s vnitřním osvětlením z jejich baterie tím. že se simuluje výpadek normálního osvětlení po dobu dostatečnou ke zjištění, zda všechny svítí.U všech svítidel a značek zkontrolovat zda jsu funkční, na svém místě a zda jsou čistá.
  Na závěr zkoušky se zapne napájení normálního osvětlení a zkontrolují se (indikační signálky nebo indikační přístroje) zda normální napájení bylo znovu obnoveno.
 • U centrálních bateriových systému se navíc musí zkontrolovat správná činnost monitorovacího systému.

Jednou za rok

Pro automatická zkušební zařízení, musí být zaznamenány výsledky zkoušek pro plnou jmenovitou dobu provozu.

Pravidelné prohlídky a zkoušky (testy)statní systémy nouzového osvětlení

Provádí se 1x za rok – pro ostatní systémy zkoušek (tedy kromě výše uvedeného automatického zkušebního zařízení)musí být provedeno:

 • Rozsvítit v nouzovém provozu každé svítidlo a každou značku východu s vnitřním osvětlením z jejich baterie tím, že se simuluje výpadek normálního osvětlení po dobu dostatečnou ke zjištění, zda každý zdroj svítí.
  Poznámka: Doba pro simulaci výpadku by měla být dostatečná pro účel tohoto článku a přitom by měla minimalizovat poškození součástí systémů, např. světelných zdrojů.
  Během uvedené doby musí být u všech svítidel a značek zkontrolováno, zda tam jsou, zda jsou čistá a zda řádně fungují.
  Na závěr zkoušky by mělo být znovu zapnuto napájení normálního osvětlení a měly by být zkontrolovány veškeré indikační signálky nebo indikační přístroje, zda ukazují, že normální napájení bylo znovu obnoveno.
 • U centrálních bateriových systémů se kromě toho, co je uvedeno v bodě a), musí zkontrolovat správná činnost monitorovacího systému.
 • Pro zdrojová soustrojí kromě toho, co je uvedeno v bodě a), platí požadavky ISO 8528-12.

a dále:

 • Každé svítidlo a každá značka s vnitřním osvětlením musí být zkoušená, jak je uvedeno výše ale po celou jmenovitou dobu provozu, a to v souladu s informací výrobce.
 • přístroje se musí zkontrolovat, zda ukazují, že normální napájení bylo znovu obnoveno. Musí se zkontrolovat, zda nabíjecí zařízení řádně funguje.
 • Datum provedení zkoušky a její výsledky musí být zaznamenány v provozním deníku systému.
 • Pro zdrojová soustrojí kromě toho platí požadavky ISO 8528-12.

Související ČSN

ČSN EN 60 598-1 Svítidla: Všeobecné požadavky a zkoušky
ČSN EN 60 598-2-22 Svítidla – Část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení
ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení
ČSN ISO 3864 / ISO 7010 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky
ČSN EN 61 347-2-7 Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-7: Zvláštní požadavky
na elektronické předřadníky na stejnosměrné napájení pro nouzové osvětlení
ČSN EN 62 034 Automatické zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií
ČSN EN 50 172 Systémy nouzového únikového osvětleníTyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK