Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany stanoví systém řízení požární ochrany v konkrétních podmínkách organizace. Vychází především ze začlenění činností do kategorie podle požárního nebezpečí.

§30, Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

(1) Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany upravuje vytvoření vlastního organizačního systému, nezbytného pro plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně. Přitom se vychází z kategorií a rozsahu provozovaných činností.

(2) Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany vždy obsahuje přiřazení úkolů na úseku požární ochrany k určeným funkcím s uvedením požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti a dále například

a)příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení požární ochrany vydané právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou,

b)stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud tato není stanovena zvláštním právním předpisem16) a osob pověřených prováděním prací, které by mohly vést ke vzniku požáru,31)

c)vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení,

d)určení systému provádění preventivních požárních prohlídek, jejich rozsahu, popřípadě lhůt a způsobu vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách,

e)stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu a s ohledem na rozsah a charakter provozované činnosti také požadavky na zpracování požárního evakuačního plánu nebo dokumentace zdolávání požárů, není-li touto vyhláškou stanoveno jinak,

f)zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době,

g)určení ohlašoven požárů,

h)doklady o dodavatelském způsobu zabezpečování některých povinností na úseku požární ochrany.


Zpracování organizační směrnice požární ochrany

Objednat zpracování dokumentace v e-shopu GUARD7,v.o.s. Konzultujte s G U A R D 7, v.o.s.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK