Cvičný požární poplach

Cvičný požární poplach je zaměřen na ověření funkčnosti evakuačního plánu a další dokumentace požární ochrany organizace.

Pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah (podle Zákona č. 133/1985 Sb. §4, odst.2, písm. j)) nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, se zpracovává požárně evakuační plán. Jeho účinnost se prověřuje nejméně jednou za rok formou cvičného požárního poplachu. Vyhlášení cvičného požárního poplachu se předem oznámí příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje.

Stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu je uvedeno v Organizační směrnici zabezpečení požární ochrany.

Způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance, popřípadě jednotku hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku a postup osob při vyhlášení požárních poplachu stanovuje požární poplachová směrnice nebo řád ohlašovny požáru.

Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli činnosti.


Zpracování dokumentace požární ochrany

Konzultujte s G U A R D 7, v.o.s.


Zaměření cvičného požárního poplachu

 
Ověřuje se především správnost dokumentace PO, stanovených postupů, činnost odpovědných osob za PO a funkčnost technických opatření:

  • způsob vyhlášení požárního poplachu,
  • platnost telefonních čísel a reakce na ohlášení požáru,
  • funkčnost požárně bezpečnostních zařízení – EPS, zařízení pro odvod kouře a tepla, požární klapky, evakuační rozhlas, požární dveře atd.,
  • viditelnost a správné umístění bezpečnostního značení,
  • činnost při zdolávání požáru,
  • řízení a vlastní evakuace osob, zvířat a určeného majetku,
  • zajištění první pomoci,
  • ověření postupů a činností stanovených v dokumentaci požární ochrany.

Související legislativa

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK