Po malé pauze jsme zpět, abychom Vám přinesli novinky a informace z  oblasti BOZP a PO. A na co se můžete těšit příště? 
  • Seriál BOZP a PO krok za krokem
  • Komunikace na pracovišti.
  • GDPR a BOZP a PO.
  • a další.......

BLACK FRIDAY -70% PRO VŠECHNY E-LEARNINGOVÉ KURZY

Od 23.11 2017 do .28.11 2017 jsou všechny e-learningové kurzy zlevněné o 70%.


 
DO OBCHODU

PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY OD 1.11 2017

Již od 1.11 2017 platí novela Zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách. Jaké hlavní změny přinesla?
Asi nejdůležitější je možnost zaměstnavatele, u kterého jsou vykonávány práce kategorie 1, zvolit, zda bude dohled na pracovištích zajišťovat poskytovatelem pracovnělékařských služeb.  další....


Zákon č.373/2011 s vyznačenými změnami.
Důvodová zpráva
Návrh novely Vyhlášky č. 79/2013 Sb.

KONTROLA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

„Výrobce požárně bezpečnostního zařízení nemůže jakýmkoliv svým „aktem“ limitovat oprávnění k provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení“

Kontrolu provozuschopnosti, údržbu a opravy požárně bezpečnostního zařízení jsou oprávněny provádět odborně způsobilé osoby.Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení mohou dále zabezpečovat technici požární ochrany.
Zmíněné osoby mohou provádět kontroly provozuschopnosti u každého požárně bezpečnostního zařízení bez ohledu na to, kdo je výrobcem konkrétního požárně bezpečnostního zařízení.

Tzn, , že výrobce požárně bezpečnostního zařízení nemůže jakýmkoliv svým "aktem" limitovat oprávnění shora uvedených osob k provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení.

Při výkonu státního požárního dozoru bude za porušení povinnosti označeno každé zjištění, kdy doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení bude vydán osobou, která nevlastní osvědčení k výkonu odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany ve smyslu zákona o požární ochraně.

ZDROJ: www.hzcr.cz

ZRUŠENÍ A NÁHRADA NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 11/2002 Sb..

Od 28.11 2017 je platné Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, které ruší a nahrazuje NV č. 11/2002 Sb..
Účelem je sladění názvosloví a  bezpečnostního značení na pracovištích s označováním nebezpečných chemických látek a směsí podle nařízení EU č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
Více.....

 
GUARD7
FACEBOOK - GUARD7
Tento e-mail jste dostali, protože jste si přáli dostávat novinky z oblasti BOZP a PO. A taky z toho důvodu, že jsme si Vás oblíbili! :)
Samozřejmě pokud Vás naše e-mail nezajímají nebo obtěžují, tak se můžete z newsletteru odhlásit!