Evidenční listy motorových vozíků

Musí obsahovat druh vozíku, typ vozíku, evidenční číslo, rok výroby a výrobce, nosnost, výšku zdvihu, tažnou sílu, pohonnou látku, termíny kontrol a revizí apod.

Evidenční listy řidičů motorových vozíků

Musí obsahovat jméno a příjmení zaměstnance, datum narození, záznam o absolvování odborného kurzu, potvrzení o opakovaném školení, typ motorového vozíku, pro který je proškolen, číslo průkazu apod.

Provozní deník motorového vozidla

Slouží ke každodenním záznamům kontrol motorového vozidla, zápisu závad, čerpání PHM, kontrola stavu oleje a jeho doplňování, kontrola baterie apod.

Jedná se o doporučenou dokumentaci.