Dodavatel je povinen ke každému kotli dodat:

  • návod k jeho montáži, obsluze, provozu a údržbě,
  • osvědčení o jakosti a kompletnosti.

Dokumentace kotle se jmenovitým tepelným výkonem 50kW a vyšším musí dále obsahovat:

  • výkresy sestavy kotle, jeho příslušenství a připojení ke komínu,
  • základové plány kotle,
  • schéma potrubí a armatur s udáním jmenovitých světlostí a jmenovitých tlaků,
  • schéma měřicích míst s udáním veličin pro měření provozních látek, schéma dálkového ovládání a regulace, popřípadě oběhu vody,
  • schéma mazání,
  • jakostní ukazatele napájecí a kotelní vody,
  • seznam dokladů tvořících dokumentaci.

Ke kotli na plynná paliva se jmenovitým tepelným výkonem 50kW a vyšším musí dodavatel plynového zařízení pro otop kotle dodat také revizní knihu plynového spotřebiče a dokumentaci k přívodu plynu.

Ke kotli na kapalná paliva se jmenovitým tepelným výkonem 50kW a vyšším musí dodavatel olejového zařízení kotle dodat také dokumentaci a předpisy pro zařízení na spalování kapalného paliva (hořák, předehřívač, olejové hospodářství apod.).