Pro každé zařízení musí být k dispozici:

  • dokumentace výrobce (technický popis zařízení, provozní podmínky, návod k obsluze a údržbě, pokyny k běžné údržbě a seznam náhradních dílů, u zařízení dodaných před rokem 1993 také List technických údajů nebo Pasport),
  • deník zdvihacího zařízení se záznamy o provádění kontrol, údržby, čištění a mazání a mimořádných událostech,
  • zápisy o zkouškách,
  • u nových zařízení prohlášení o CE shodě podle zákona č. 22/1997 Sb.