Péče o zdraví zaměstnanců

Stručný popis základních povinností zaměstnavatele v oblasti pracovnělékařské péče o zaměstnance

Zaměstnavatel je povinen zajistit pro zaměstnance "smluvního lékaře tj. poskytovatele pracovnělékařských služeb a provádět lékařské prohlídky ve stanovených lhůtách.

  • Preventivní vstupní prohlídky.
  • Periodické prohlídky.
  • Mimořádné prohlídky.
  • Výstupní preventivní prohlídky (pokud jsou nutné).
  • Zajistit lékárničky na pracovištích.
  • Zajistit proškolení osob určených pro poskytnutí první pomoci.

Více informací naleznete zde..