Základní povinnosti

Velmi stručný přehled povinností zaměstnavatelů v BOZP a PO

Z platné legislativy České republiky vyplývá celá řada povinností, které je povinen každý podnikající subjekt plnit. Zde naleznete stručný přehled těchto povinností.

Rozsáhlejší a podrobnější informace naleznete v Lexikonu BOZP a PO nebo použijte fultextové vyhledávání.