Proč používat náš e-learning

1. Jako prostředek pro provádění školení BOZP a PO splňuje všechny požadavky právních předpisů ČR pro školení prováděná formou e-learningu např.:

  • je možné do něj vkládat vnitřní předpisy BOZP a PO zaměstnavatele a tím jej modifikovat přesně podle podmínek zákazníka.
  • certifikát obsahuje elektronický podpis i jeho grafickou podobu.
  • jednotlivé kapitoly lze upravit podle potřeb uživatele tak aby odrážely jeho specifické podmínky.
  • kurzy jsou průběžně doplňovány a aktualizovány podle měnící se legislativy,
  • obsah kurzů je je vytvářen a garantován odborně způsobilými osobami.

2. Celý produkt je naším vlastním programovým produktem a je neustále vyvíjen a aktualizován podle požadavků zákazníků.
3. Byl v desítkách případů kontrolován u našich klientů ze strany OIP (oblastních inspektorátů práce) a HZS (hasičský záchranný sbor) – bez výtek.
4. Naše firma se zabývá aktivně oběma oblastmi – vývojem vlastního software a službami a pracemi v oblasti BOZP a PO.
5. Zajímavé ceny a obchodní politika.
6. K e-learningovým školením je řídící systém LMS zdarma.