Výstražné značky

Značky výstrahy mají trojúhelníkový tvar s černým piktogramem na žlutém pozadí s černým okrajem. Černý piktogram s černým okrajem zaujímá nejméně 50 % plochy značky.

Koupit bezpečnostní značky v e-shopu GUARD7,v.o.s. Konzultujte s G U A R D 7, v.o.s.