Nečekaná událost - vznik závady

Než začnete jednat, přemýšlejte. Vyhodnoťte havárii z pohledu ohrožení zaměstnanců.

1. Bezodkladně informujte vedení firmy.

2. Je-li to bezpečné pro Vás a další osoby, tak můžete začít odstraňovat příčiny a následky havárie

3. Vyhodnoťte – zdokumentujte – poučte se!p>

Čím zneškodnit havárii?

Podle čeho postupovat?

> Lékárnička – koupit můžete ZDE!
> Telefon pro zavolání ZZS (155), HZS (150)
> dále můžete potřebovat různé sorbenty nebo vyprošťovací techniku

V případě vzniku havárie postupujte dle:  • havarijního plánu,

  • plánu BOZP,

  • traumatologického plánu,

  • pokynů zaměstnavatele….