Nové právní předpisy částka 151 a 152

30. 11. 2012

Novinky

Částka 152

Rozeslána:30. 11. 2012

  • 417/2012 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
  • 416/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů

Částka 151

Rozeslána: 30. 11. 2012

  • 415/2012 Sb.Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší