Pracovnělékařská péče

09. 11. 2012

Novinky

Problematikou pracovnělékařské péče se zabývá Zákon č. 373/2011, Sb. o specifických zdravotních službách a Zákoník práce.

Do Lexikonu BOZP a PO jsme přidali nový odkaz zabývající se problematikou pracovnělékařské péče – Pracovnělékařská péče