Nová legislativa - NV 143/2012 Sb.

12. 05. 2012

Novinky

Nařízení vlády 143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištěnía měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod