Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

22. 04. 2011

Novinky

28. duben je každoročně Světovým dnem bezpečnosti a ochrany zdraví při prác.

ILO logo
28. duben je dnem, kdy organizace pracovníků uctívají památku osob, které zahynuly při práci.
Mezinárodní organizace práce ((International Labour Organisation – ILO) tento světový den slaví již od roku 2003. Prostřednictvím sociálního dialogu a tripartity zdůrazňuje prevenci pracovních úrazů a poškození zdraví. Tématem v letošním roce je Manažerský systém řízení BOZP: nástroj pro neustálé zlepšování.
plakát

Další informace naleznete na: tomto odkazu .