Stavební řízení 2018

05. 02. 2018

Novinky

Stavební řízení

Stavebnímu řízení předchází územní řízení a také ji v některých případech může (pokud to záměr vyžaduje) předcházet proces posouzen EIA.Proces EIA posuzuje vliv na životní prostředí. Jeho výsledkem je tzv. verifikační stanovisko.
Po územním řízení a případně po EIA tedy následuje stavební řízení.

Stavební řízení je řízením návrhovým tzn. že je zahajuje stavebník (ne úřad). Stavební řízení řeší konkrétní podobu stavby především její technické provedení. Navazuje na územní řízení.
Územní řízení řeší vlivy stavby na její okolí. VÍCE…..

Stavební řízení