Evropský týden BOZP 24-28.10. 2016

25. 10. 2016

Novinky

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci EU OSHA vyhlásila další ročník kampaně Evropský týden BOZP ve dnech 24-28.10. 2016.

Každý rok v říjnu EU-OSHA organizuje stovky osvětových akcí souvisejících s kampaní Zdravé pracoviště, které se uskuteční po celé Evropě. Aktivity zahrnují filmové projekce, akce sociálních médií, konference, výstavy, soutěže a pod.

Více na: https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork/

Evropský týden BOZP