Přejeme krásné vánoce a šťasný nový rok 2016

22. 12. 2015

Novinky

Tým pracovníků G U A R D 7, v.o.s. přeje všem krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 2016 stálé zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.

PF 2016