Nová vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích

29. 07. 2015

Novinky

1. 9. 2015 vstoupí v platnost nová vyhláška týkající se zakázaných prací a pracoviští.

Nová vyhláška č. 180/2015, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích) ruší původní vyhlášku č. 288/2003 Sb.

Kompletní znění nové vyhlášky je k dispozici ZDE.