Kniha úrazů v podobě požadované pro rok 2015.

21. 11. 2014

Novinky

Máte již připravenou knihu úrazů v nové podobě pro rok 2015?

Kniha úrazů podle legislativních požadavků, účinných od 1.1.2015 – viz novela Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Další informace o pracovních úrazech naleznete v našem Lexikonu.

Formát A4. Cena 120,- Kč bez DPH.
Zakoupit knihu úrazů v e-shopu GUARD7,v.o.s.

                                     Kniha úrazů