Komentované znění Zákona o silničním provozu

03. 04. 2013

Novinky

BESIP – Nejaktuálnější novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, je platná od 19. ledna tohoto roku.

Stáhněte si komentovanou novelu Zákona č. 361/2000 Sb. ve formátu pdf:

novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Naleznete zde komentáře, vysvětlivky, poznámky, ilustrační obrázky a fotografie, odkazy na příslušný videomateriál a bodové hodnocení přestupků.
Nechybí ani zařazení odkazů na související právní normy, které jsou v textu zákona zmíněny pouze označením.

Zdroj: BESIP