NV 9/2013 Sb. mění NV 361/2007. Sb.

14. 01. 2013

Novinky

Nařízení vlády 9/2013 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády 9/2013 Sb.,mění Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,takto:
1. V§ 25 odst. 7 se číslo „60“ nahrazuje číslem „90“.
2. Příloha č. 2 – plné znění.