Zpravodaj SÚIP 4/2012

27. 12. 2012

Novinky

Zpravodaj Státního úřadu inspekce práce – prosinec 2012

OBSAH

  • Praktické poznatky z převodu kontrolních kompetencí z Úřadu práce ČR na orgány inspekce práce v rámci Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj.
  • Inspekce práce v silniční dopravě.
  • Mimořádná kontrolní akce zaměřená na dálkovou kamionovou a dálkovou autobusovou dopravu.
  • 1. ročník národní soutěže Profesionál BOZP.
  • Nový informační systém Státního úřadu inspekce práce.

Zpravodaj 4/2012 STÁHNĚTE ZDE)

SÚIP