Nové právní předpisy 12.12. 2012

12. 12. 2012

Novinky

Publikováno ve sbírce zákonů České republiky.

ČÁSTKA 160

437/2012, Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2012 sp. zn. Pl. ÚS 1/12 ve věci zrušení § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některých ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a návrhu na zrušení některých dalších zákonů.

Připravované právní předpisy