Nabídka

Postaráme se komplexně o vaší bezpečnost práce (BOZP) a požární ochranu (PO)na celém území České republiky. Máme za sebou 23 let zkušeností a před sebou neustálou snahu o zlepšení. Každý zákazník je pro nás unikátní bez ohledu na velikost a oblast podnikání. Zajistíme nadnárodní společnosti i živnostníky.

*Outsourcing – dodavatelské zajištění BOZP a PO *

Outsourcing BOZP a PO  od G U A R D 7, v.o.s.
Zajištění BOZP a PO ve vaší organizaci. Výkon funkce a garance bezpečnostního a požárního technika. Zpracování dokumentace, bezpečnostních analýz, školení, e-learning, portál GUARDIAN atd. Přeneste své povinnosti na nás.

Více o outsourcingu BOZP a PO  Co všechno obsahuje outsourcing BOZP a PO?.

Více o outsourcingu BOZP a PO  Více informací

Mám zájem o zpracování VIP nabídky.
 
Zakoupit outsourcing v e-shopu GUARD7,v.o.s.    Objednejte si outsourcing BOZP a PO u G U A R D 7, v.o.s.


*Systém prevence proti stresu *

BOZP a PO ONLINE od G U A R D 7, v.o.s.

Nabízíme zpracování komplexního řešení pro prevenci a monitorovoání úrovně stresu na pracovištích.

  1. Vymezení hlavních pojmů, práv a povinností v dané oblasti v návaznosti na platnou legislativu.
  2. Přehled hlavních psychosociálních rizik na jednotlivých pracovištích, jejich vyhodnocení
  3. Průběžný monitoring úrovně stresu.
  4. Stanovení preventivních opatření, programů, způsob a rozsah jejich využití
    Novelizace Zákoníku práce s účinností k 1.8.2017 stanovuje povinnost zaměstnavatele předcházet riziku stresu spojeného s prací a riziku násilí a obtěžování na pracovišti.

Více o outsourcingu BOZP a PO  Více informací      Objednejte si audit BOZP a PO u G U A R D 7, v.o.s.


E-learning

elearning BOZP a PO od G U A R D 7, v.o.s.

Ke každému kurzu je administrativní prostředí LMS zadarmo. Vyberte si z 26 e-learningových kruzůBOZP, PO, řidiči referenti, odpadové hospodářství a další odborné kurzy. Na výběr jsou jednotlivá školení, balíčky nebo komplexní řešení.

Více o e-learningu BOZP a PO  Více informací
 
Standardní cena 90,- Kč za jedno školení. Množstevní slevy
Další ceny naleznete na našem e-shopu nebo nás kontaktujte pro zpracování VIP nabídky.
 
Zakoupit e-learning v e-shopu GUARD7,v.o.s.     Objednejte si e-learning BOZP a PO u G U A R D 7, v.o.s.


Audit BOZP a PO

audit BOZP a PO od G U A R D 7, v.o.s.

Zhodnocení úrovně BOZP a PO v organizaci včetně návrhu k odstranění neshod. Audity jsou součástí produktů OUTSOURCING BOZP A PO a ZAVEDENÍ BOZP A PO.
 
Více o auditech BOZP a PO  Více informací
 

Mám zájem o zpracování VIP nabídky.

Zakoupit audit BOZP a PO v e-shopu GUARD7,v.o.s.    Objednejte si audit BOZP a PO u G U A R D 7, v.o.s.


Zpracování dokumentace BOZP a PO

audit BOZP a PO od G U A R D 7, v.o.s.

Zpracujeme nebo aktualizujeme jakoukoliv dokumentaci bezpečnosti práce a požární ochrany, jako je například: identifikace a zhodnocení rizik, kategorizace prací, začlenění činností do kategorie podle požárního nebezpečí, organizační směrnice BOZP a PO, místní provozně bezpečnostní předpisy, směrnice pro poskytování OOPP, dokumentace pro ochranu před výbuchem, dopravní řád atd. atd.

Více o zpracování dokumentace BOZP a PO  Více informací
 
Zakoupit zpracování dokumentace BOZP a PO v e-shopu GUARD7,v.o.s.    Objednejte si zpracování dokumentace BOZP a PO u G U A R D 7, v.o.s.


Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ostatní služby

Nenašli jste co jste potřebovali? Kontaktujte nás!