Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení je požárně bezpečnostní zařízení, které zajišťuje osvětlení pro bezpečnou evakuaci osob z budovy.

Dodavatel nouzového osvětlení je povinen při kolaudaci mimo běžných dokladů (výchozí revizní zpráva, dokumentace odpovídající skutečnosti apod.) předložit:

 • Prohlášení zodpovědného projektanta požárně bezpečnostního zařízení ve smyslu §10 odstavec 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • Prohlášení o montáži nouzového osvětlení a ostatního požárně bezpečnostního zařízení ve smyslu §10 odstavec 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • Protokol o funkční zkoušce nouzového osvětlení a ostatního požárně bezpečnostního zařízení ve smyslu §7 odstavec 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • Protokol o kontrole provozuschopnosti nouzového osvětlení a ostatního požárně bezpečnostního zařízení ve smyslu §7 odstavec 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Provozní deník nouzového osvětlení

Pro údržbu a zkoušky je provozovatelem nouzového osvětlení stanovena odpovědná osoba, které o všech těchto činnostech vede provozní deník. Ten by měl obsahovat tyto údaje.

 1. datum uvedení systému do provozu včetně všech dokladů týkajících se jeho změn a úprav;
 2. datum každé pravidelné prohlídky a zkoušky (testu);
 3. datum a stručný popis každé provedené údržby (servisního úkonu), prohlídky a zkoušky (testu);
 4. data a stručné popisy každé závady a její nápravy;
 5. datum a stručný popis každé úpravy instalace nouzového osvětlení;
  pokud lze použít jakýkoliv automatický zkušební přístroj, musí být popsány jeho hlavní charakteristiky a způsob jeho činnosti.

Podle ČSN EN 501 72

U automatického zkušebního zařízeni, musí být každý měsíc zaznamenávány jeho údaje.
Provozovatel určí kompetentní osobu. která bude odpovědná za údržbu systému.

Pravidelné prohlídky a zkoušky (testy) – automatické zkušební zařízení

Platí pro automatické zkušební zařízení.

Denně

Kontrolovat ukazatele činnosti centrálního napájení, zda jsou funkční tj. vizuální kontrola indikátorů.

Jednou za měsíc

Pokud jsou použity automatické zkušební přístroje, musí být zaznamenávány výsledky funkčních zkoušek:

 • Rozsvítit v nouzovém provozu všechna svítidla a každou značku východu s vnitřním osvětlením z jejich baterie tím. že se simuluje výpadek normálního osvětlení po dobu dostatečnou ke zjištění, zda všechny svítí.U všech svítidel a značek zkontrolovat zda jsu funkční, na svém místě a zda jsou čistá.
  Na závěr zkoušky se zapne napájení normálního osvětlení a zkontrolují se (indikační signálky nebo indikační přístroje) zda normální napájení bylo znovu obnoveno.
 • U centrálních bateriových systému se navíc musí zkontrolovat správná činnost monitorovacího systému.

Jednou za rok

Pro automatická zkušební zařízení, musí být zaznamenány výsledky zkoušek pro plnou jmenovitou dobu provozu.

Pravidelné prohlídky a zkoušky (testy)statní systémy nouzového osvětlení

Provádí se 1x za rok – pro ostatní systémy zkoušek (tedy kromě výše uvedeného automatického zkušebního zařízení)musí být provedeno:

 • Rozsvítit v nouzovém provozu každé svítidlo a každou značku východu s vnitřním osvětlením z jejich baterie tím, že se simuluje výpadek normálního osvětlení po dobu dostatečnou ke zjištění, zda každý zdroj svítí.
  Poznámka: Doba pro simulaci výpadku by měla být dostatečná pro účel tohoto článku a přitom by měla minimalizovat poškození součástí systémů, např. světelných zdrojů.
  Během uvedené doby musí být u všech svítidel a značek zkontrolováno, zda tam jsou, zda jsou čistá a zda řádně fungují.
  Na závěr zkoušky by mělo být znovu zapnuto napájení normálního osvětlení a měly by být zkontrolovány veškeré indikační signálky nebo indikační přístroje, zda ukazují, že normální napájení bylo znovu obnoveno.
 • U centrálních bateriových systémů se kromě toho, co je uvedeno v bodě a), musí zkontrolovat správná činnost monitorovacího systému.
 • Pro zdrojová soustrojí kromě toho, co je uvedeno v bodě a), platí požadavky ISO 8528-12.

a dále:

 • Každé svítidlo a každá značka s vnitřním osvětlením musí být zkoušená, jak je uvedeno výše ale po celou jmenovitou dobu provozu, a to v souladu s informací výrobce.
 • přístroje se musí zkontrolovat, zda ukazují, že normální napájení bylo znovu obnoveno. Musí se zkontrolovat, zda nabíjecí zařízení řádně funguje.
 • Datum provedení zkoušky a její výsledky musí být zaznamenány v provozním deníku systému.
 • Pro zdrojová soustrojí kromě toho platí požadavky ISO 8528-12.

Související ČSN

ČSN EN 60 598-1 Svítidla: Všeobecné požadavky a zkoušky
ČSN EN 60 598-2-22 Svítidla – Část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení
ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení
ČSN ISO 3864 / ISO 7010 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky
ČSN EN 61 347-2-7 Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-7: Zvláštní požadavky
na elektronické předřadníky na stejnosměrné napájení pro nouzové osvětlení
ČSN EN 62 034 Automatické zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií
ČSN EN 50 172 Systémy nouzového únikového osvětleníTyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK