Žebříky

Nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí příloha,3.2.3

3.4.10
Průlezné otvory musí mít dostatečné rozměry pro jejich používání osobami. Průlezné otvory nesmějí mít žádný rozměr menší než 0,7 m ve stropech a než 0,6 m u zřídka používaných vstupních otvorů do šachet nebo kanálů. Uvedené rozměry vstupních otvorů nesmí být zužovány žebříky nebo stupadly.

5.1
Dopravní komunikace uvnitř staveb a ve venkovních prostorách (dále jen „komunikace") včetně schodišť, šikmých ramp, pevně zabudovaných žebříků a nakládacích a vykládacích prostorů a ramp musí být voleny a umístěny tak, aby zajišťovaly snadný, bezpečný a vyhovující přístup pro pěší nebo jízdu dopravních prostředků, aby nedocházelo k ohrožení zaměstnanců, zdržujících se v jejich blízkosti.

5.23
Pevně zabudované žebříky musí být zhotoveny a připevněny tak, aby nemohlo dojít k jejich deformacím nebo k výkyvům. Žebříky musí mít jednotnou vzdálenost příčlí nejvíce 0,33 m; mezi žebříkem a stěnou nebo jakoukoliv konstrukcí na straně výstupu musí být ponechán volný prostor nejméně 0,65 m. Mezi příčlemi a stěnou nebo jakoukoliv konstrukcí na straně odvrácené od výstupu musí být ponechán volný prostor nejméně 0,18 m.

ČSN 74 3282

 • Šířka provozních žebříků je min. 400 mm a max. 600 mm.
 • Vzdálenost os příčlí musí být stejná a nesmí být menší než 225 mm a větší než 330 mm.
 • Horní hrana poslední příčle musí být ve stejné úrovni jako pochůzná plocha výstupní úrovně.
 • Vzdálenost mezi lícem příčle a stěnou (nebo jinou konstrukcí) za žebříkem musí být min. 200 mm, v případě nesouvislé překážky za příčlí 150 mm. Nesouvislá překážka mimo příčel může do prostoru za žebříkem zasahovat.
 • Největší délka příčlového žebříku s jednou větví je 10 m,stupadlového žebříku 9 m.
 • Provozní žebříky delší se rozdělí na větve tak, aby žádná nebyla delší než 6 m.
 • Žebřík musí být vybaven ochranným zařízením proti pádu v případě, že výška větve žebříku je větší než 3 000 mm.
 • Začátek ochranného koše smí být v rozmezí 2 200 až 3 000 mm nad nástupní úrovní.
 • U žebříku s předpokladem přístupu pouze oprávněné, zacvičené a plně vybavené obsluhy a u žebříků s větší délkou (komíny, stožáryapod.) se dává přednost zachycovači pádu, u ostatních obecně používaných provozních žebříků se použije ochranný koš.
 • Vhodný OOPP je schopen zachytit pád lépe než ochranný koš.
 • Vstupuje-1i se z příčlového provozního žebříku čelně musí štěříny i ochranný koš přesahovat nad výstupní úrovní min. 1 100 mm (s výjimkou otvorů v podlaze).
 • V případě, že na výstupní úrovni je zábradlí, musí být zábradlí přerušeno a opatřeno samozavíratelnou brankou dle ČSN EN ISO 14122-4.
 • Není-li na hraně výstupní úrovně zábradlí, musí mít konce štěřínů směrem k výstupu sklon 75 stupňů.
 • Pokud na výstupní úrovni žebříku nejsou splněny podmínky pro bezpečný pohyb osob dle ČSN EN ISO 14122-1,2 nebo ČSN 73 1901 (např. okraje střech) zřídí se na žebříku přístupová
  plošina o rozměrech min. 600×600 mm.
 • Opatření pro zajištění bezpečného výstupu z této plošiny stanoví čl. 5.1.17 ČSN 74 3282 (např. ochranné zábradlí v délce min. 1500 mm po obou stranách žebříku, prodloužení zábradlí do vzdálenosti min. 1500 mm od nebezpečné hrany, spec. koncovka p ro záchytný systém n a konci žebříku umožňující výstup ze žebříku bez odpoutání od zachycovače pádu).
 • Otvor v podlaze, kterým prochází žebřík bez ochranného koše musí mít průleznou světlost min. 700×650 mm (u málo používaných otvorů min. 600×600 mm nebo 0 600 mm).
 • Nášlapná plocha příčle nebo stupadla musí mít protiskluzový povrch.


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK