Legislativa a právní podklad BOZP

Právní předpisy řešící problematiku BOZP tvoří zákony, nařízení vlády, vyhlášky ústředních orgánů státní správy a nařízení Evropského parlamentu a Rady. Předpisy jsou obecně závazné.