Zákazové značky

Značky zákazu mají kruhový tvar s černým piktogramem na bílém pozadí, červeným okrajem a šikmým pruhem. Černý piktogram, červený okraj a šikmý pruh zaujímají nejméně 35 % plochy značky.

Koupit bezpečnostní značky v e-shopu GUARD7,v.o.s. Konzultujte s G U A R D 7, v.o.s.