Příkazové značky

Značky příkazu mají kruhový tvar s bílým piktogramem na modrém pozadí. Bílý piktogram zaujímá
nejméně 50 % plochy značky.

Koupit bezpečnostní značky v e-shopu GUARD7,v.o.s. Konzultujte s G U A R D 7, v.o.s.